Leggetid

Et lite dikt og et bilde av hun det handler om, i dag. Å være pappa er gjerne aller finest i overgangen mellom dagens siste måltid og Ole Lukkøyes ankomst.

Yoghurt
Yoghurt til kvelds

Leggetid

Et lite hode på på min skulder.
Et lettet sukk mot min hals.
Trollfar skal legge liten hulder.

O aj-aj-aj-aj bofffff....
Stikkord:
hits