august 2007

Rednings vest

En liten oppfølger til forrige post her. Etter tilbakemeldingen på bildet som ble brukt, trengs en liten oppklaring. Samt dokumentasjon av at sikkerhet også er viktig for oss.De som studerte bildet...

Rett vest

Så ble det sol og sommer på oss også. Vi måtte vestover for å oppleve det. Altså rett vest til Tromsø m/omegn. På vei tilbake holdt det også på å gå rett vest, selv om vi da var på vei mot øst igje...
hits