oktober 2007

Minus

Bestanden av husdyr i familien har den siste tiden økt med så mange prosent at man vel trenger høy promille for i det hele tattvurdere å regne på det.Det erførst og fremst fiskene i det nye akvarie...

De store linjer

Tenkte bare jeg skulle dele et bilde med dere som jeg nå ser har noen kvaliteter som på tidspunktet det ble tatt, ikke var tilsiktet. Eller det tror jeg da. Det er fruen som har tatt det, så hvem v...
hits